Aktuality

Byla uzavřena rámcová dohoda cotutelle mezi Univerzitou Karlovou a pařížskou vysokou školou společenských věd EHESS.

Hlavním cílem deklarované spolupráce je podpora mobility doktorandů a doktorandek obou institucí v rámci cotutelle studia.

2. ledna 2024

Na Univerzitě Karlově proběhlo mezinárodní setkání věnující se cotutelle

Cílem setkání bylo poskytnutí užitečných informací, představení možností podpory ze strany univerzity a přestavení možností dalšího rozvoje a spolupráce na mezinárodní úrovni.

8. prosince 2023

Byla otevřena nová pozice pro Ph.D. studující v režimu cotutelle na Univerzitě Karlově a partnerské univerzitě v Německu

Vybraný účastník se bude podílet na výzkumu v oboru spinkaloritroniky na FZÚ Akademie věd ČR, který je podporován prestižním grantem v rámci Programu Dioscuri. Nástup možný již v říjnu 2023.

18. září 2023

Univerzita Karlova se bude podílet na navrhování a implementaci European Degree Label

Projekt na evropských univerzitách zmapuje studium v mezinárodních studijních programech, kdy mohou vysokoškoláci studovat zároveň na více partnerských univerzitách a na konci studia získají společný diplom (tzv. Joint Degree), popřípadě dva nebo více diplomů partnerských univerzit.

2. února 2023

Aliance 4EU+ uspěla s navazujícím projektem 1CORE

Projekt aliance 4EU+ 1CORE nedávno získal finanční podporu ve výzvě vypsané Evropskou komisí.

17. listopadu 2022

Výzva stipendia „Barrande Fellowship Program“ byla zahájena

Nyní je otevřena nabídka stipendií na studijní pobyt v rámci doktorandského studia pod dvojím vedením pro studující českých a francouzských vysokých škol.

14. listopadu 2022

Každoročně je vypisováno stipendium na studium v Bavorsku

Uchazeči z řad doktorandů se každoročně mohou hlásit o stipendium na studijní pobyt na bavorské veřejné vysoké škole. Termín pro podávání žádostí je 1. 12. 2022.

25. července 2022

Zástupci UK aktivně vystoupili na European Quality Assurance Forum 2021

Prezentace a s ní spojený článek byly věnovány zkušenostem s mezinárodními studijními programy a zajišťování jejich kvality.

13. června 2022

UK a Sorbonne Université připravily bilaterální vzor cotutelle

Dohody o dvojím vedení disertačních prací mezi oběma univerzitami patřícími do aliance 4EU+ tak bude možno uzavírat díky tomuto dokumentu rychleji a jednodušeji.

8. září 2021
Všechny aktuality >
Spolupráce


Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám