• Společné programy

Společné programy

V současné době narůstá popularita takových studijních programů, které jsou realizovány ve spolupráci dvou a více škol z rozdílných státních celků. Tyto programy slouží jako nástroj k uspokojování poptávky po naplňování strategických partnerství, internacionalizaci, zahraniční spolupráci i mobilitě, a to jak v případě studentů, tak i akademického personálu a realizačního managementu. Mezinárodní povaha těchto programů s sebou ale nese i řadu potenciálních komplikací, z nichž tou nejvíce bazální je patrně sama jejich typologie a členění. V souvislosti s tímto druhem studia lze totiž v praxi narazit na celou škálu označení, od rozšířenějších názvů jako joint degree, double degree či multiple degree až po integrated, consecutive, dual, international, conjoint, parallel, simultaneous a common degree. Bez ohledu na výše naznačenou pojmovou pluralitu (vycházející z rozdílných legislativních rámců jednotlivých vysokých škol) je zásadní to, že na půdě UK jsou všechny tyto programy akreditovány dle § 47 (a) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Poslední změna: 7. červenec 2020 17:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám