• Cotutelle
  • Rámcové dohody a bilaterální vzory

Rámcové dohody a bilaterální vzory

Rámcové dohody cotutelle představují způsob, jakým dvě partnerské instituce stvrzují svůj zájem o spolupráci v oblasti cotutelle studia. Zároveň nastolují určité parametry dané spolupráce a mohou specifikovat jednotlivé aspekty cotutelle studia realizovaného mezi oběma partnerskými institucemi.


Spolu s rámcovou dohodou nebo i samostatně může být vytvořen a odsouhlasen také bilaterální vzor, který budou obě instituce využívat při uzavírání individuálních cotutelle dohod. Bilaterální vzor může velmi usnadnit následný proces přípravy a schvalování individuální cotutelle dohody, jelikož již předem stanovuje značnou část parametrů a aspektů cotutelle studia realizovaného mezi oběma institucemi.


V současné době má Univerzita Karlova uzavřeny rámcové dohody a bilaterální vzory dohod cotutelle s následujícími institucemi:School for Advanced Studies in the Social Sciences (L’École des Hautes Études en Sciences Sociales)

Rámcová dohoda (podepsaná)

Bilaterální vzor ke stažení

Sorbonne University (Sorbonne Université)

Bilaterální vzor (podepsaný)

Bilaterální vzor ke stažení

Carl von Ossietzky University of Oldenburg

Rámcová dohoda (podepsaná)

École Pratique des Hautes Études

Rámcová dohoda (podepsaná)Poslední změna: 14. leden 2024 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám