Příprava

Případný zájemce o uzavření dohody o dvojím vedení by se měl obrátit na patřičné oddělení fakulty, kde studuje či plánuje studovat - příprava konkrétních dohod (komunikace s partnerskou stranou a vytváření výsledného dokumentu) je plně v gesci jednotlivých fakult UK. Po finalizaci dohody ji fakulta předkládá ke kontrole Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK, jehož pracovníci ji po schválení předkládají k podpisu rektora. Celý postup procesu uzavírání a všech relevantních náležitostí (možnosti financování, nezbytná mobilita, procesní formality aj.) shrnuje přiložená metodika, schválená kolegiem rektora.


Metodika cotutelle (česká verze)

Metodika cotutelle (anglická verze)


Pro zájemce o studium pod dvojím vedení disertační práce v rámci aliance 4EU+ je určen tento informativní návod.


Zde je k dispozici návod na přiřazení studia cotutelle studentovi či studentce v elektronickém systému UK.

Návod je určen referentům a referentkám fakult UK.


Poslední změna: 24. listopad 2022 11:18 
Sdílet na:  
Spolupráce
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám