Příprava

Případný zájemce o uzavření dohody o dvojím vedení by se měl obrátit na patřičné oddělení fakulty, kde studuje či plánuje studovat - příprava konkrétních dohod (komunikace s partnerskou stranou a vytváření výsledného dokumentu) je plně v gesci jednotlivých fakult UK. Po finalizaci dohody ji fakulta předkládá ke kontrole Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK, jehož pracovníci ji po schválení předkládají k podpisu rektora. Celý postup procesu uzavírání a všech relevantních náležitostí (možnosti financování, nezbytná mobilita, procesní formality aj.) shrnuje přiložená metodika, schválená kolegiem rektora.


Metodika cotutelle (česká verze)

Metodika cotutelle (anglická verze)


Pro zájemce o studium pod dvojím vedení disertační práce v rámci aliance 4EU+ je určen tento informativní návod.


Zde je k dispozici návod na přiřazení studia cotutelle studentovi či studentce v elektronickém systému UK.

Návod je určen referentům a referentkám fakult UK.


Fakultní referenti a referentky pro cotutelle

Fakulta

Kontaktní osoba 1

Kontaktní osoba 2

Katolická teologická fakulta

doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (jakub.jinek@ktf.cuni.cz)

relations@ktf.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta

Mgr. Karolína Surovcová (surovcova@etf.cuni.cz)

doc. Petr Sláma, Ph.D. (slama@etf.cuni.cz)

Husitská teologická fakulta

Mgr. Viktorie Slováková, Ph.D. (viktorie.slovakova@htf.cuni.cz)

Právnická fakulta

JUDr. David Kohout Ph.D. (kohout@prf.cuni.cz)

prof. JUDr. Jakub Handrlica , LL.M., Ph.D., DSc. (handrlic@prf.cuni.cz)

1. lékařská fakulta

Mgr. Bc. Eva Charouzdová (eva.charouzdova@lf1.cuni.cz)

2. lékařská fakulta

Bc. Pavla Zídková (pavla.zidkova@lfmotol.cuni.cz)

3. lékařská fakulta

Mgr. Marika Bendová (marika.bendova@lf3.cuni.cz)

Lékařská fakulta v Plzni

Mgr. Barbora Stachová (Barbora.Stachova@lfp.cuni.cz)

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Petra Malá (malapetra@lfhk.cuni.cz)

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. (KaskaM@lfhk.cuni.cz)

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Mgr. Dita Dršatová (drsatovd@faf.cuni.cz)

Filozofická fakulta

Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D. (michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz)

Mgr. Petra Devine (Petra.Devine@ff.cuni.cz)

Přírodovědecká fakulta

Mgr. Pavla Pousková (pavla.pouskova@natur.cuni.cz)

Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Dagmar Zádrapová (Dagmar.Zadrapova@matfyz.cuni.cz)

Ing. Daniela Rejnušová (Daniela.Rejnusova@matfyz.cuni.cz)

Pedagogická fakulta

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz)

Fakulta sociálních věd

Mgr. Denisa Šmejkalová (denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz)

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Kateřina Wojasová (wojasova@ftvs.cuni.cz)

international@ftvs.cuni.cz

Fakulta humanitních studií

Mgr. Milada Pajgrtová (milada.pajgrtova@fhs.cuni.cz)

Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (jana.jenickova@fhs.cuni.cz)


Poslední změna: 11. březen 2024 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám