CRP 18+

Univerzita Karlova koordinovala Centrální rozvojový projekt podpořený MŠMT pro rok 2020 nazvaný Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami.


Cílem projektu bylo sdílení všech aspektů praxe a vytváření efektivních nástrojů pro tvorbu a uskutečňování studijních programů realizovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Nastavení společných kritérií kvality těchto specifických studijních programů ve všech souvisejících aspektech (legislativní rámec, akreditační proces, zajišťování kvality, organizace studia apod.) a na všech relevantních úrovních (národní, univerzitní, fakultní apod.) je stejně jako ukotvení samotné typologie těchto studijních programů jedním z klíčových prvků dalšího rozvoje internacionalizace vzdělávací činnosti.

Dalším klíčovým cílem projektu byla definice možných legislativních úprav v rámci Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, také návrhy úprav příslušných nařízení vlády pro akreditační proces a dalších souvisejících metodik NAÚ apod.


Řešitelský kolektiv tvořily tyto Vysoké školy:


Akademie múzických umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova univerzita

Ostravská univerzita

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni
Poslední změna: 13. listopad 2022 12:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám