Příprava


Všechny programy realizované ve spolupráci se zahraničními vysokými školami na UK musejí být akreditovány stejně jako ostatní tuzemské studijní programy. Při jejich přípravě je proto třeba dbát na Akreditační řád UK. Akreditační materiál předkládaný Radě pro vnitřní hodnocení detailně dokládá a popisuje část realizovanou na UK.


Vzhledem k mezinárodní povaze společných programů je ale k návrhu studijního programu třeba připojit několik příloh. Jejich stručný popis a proces jejich schvalování ze strany RUK popisuje zde přiložená provozní metodika.


Nutné parametry smluv vážících se ke společným studijním programům specifikuje Opatření rektora č. 66/2017. Toto OR také stanovuje několik výjimek ze Studijního a zkušebního řádu.


Příprava a vydávání diplomů absolventům společných studijních programů se řídí Opatření rektora č. 61/2017 "Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou".


Náležitosti akreditačního procesu shrnuje tento materiál. Běžná doba implementace nového studijního programmu realizovaného ve spolupráci se zahraničními VŠ se pohybuje přibližně kolem dvou let.

Poslední změna: 11. červenec 2023 15:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám