Příprava


Všechny programy realizované ve spolurpáci se zahraničními vysokými školami na UK musejí být akreditovány stejně jako ostatní tuzemské studijní programy. Při jejich přípravě je proto třeba dbát na Akreditační řád UK. Akreditační materiál předkládaný Radě pro vnitřní hodnocení detailně dokládá a popisuje část realizovanou na UK.


Vzhledem k mezinárodní povaze společných progrčamů je ale k návrhu studijního programu třeba připojit několik příloh. Jejich stručný popis a proces jejich schvalování ze strany RUK popisuje zde přiložená provozní metodika.


Příprava a vydávání diplomů absolventům společných studijních programů se řídí Opatření rektora č. 61/2017 "Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou".

Poslední změna: 2. září 2020 12:54 
Sdílet na:  
Spolupráce
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám