Obecné informace

Studijní programy realizované ve spolupráci se zahraničními vysokými školami se od klasických "tuzemských" programů liší v několika ohledech. Z povahy věci jejich studium není zajišťováno a relizováno pouze na UK, a všichni studenti proto během studia navštíví minimálně jednu partnerskou univerzitu (v případě bilaterálně strukturovaného programu). Partnerských vysokých škol ale může být samozřejmě více (bežně i kolem deseti), které se za tímto účelem sdružují do tzv. konsorcií, tedy uskupení vzdělávacích institucí, které realizaci programu organizačně zaštiťují. Hlavní postavení má vždy tzv. koordinátor, tedy vysoká škola pověřená řízením celého společně realizovaného programu.


V závislosti na počtu členů partnerských univerzit i na stupni studia (od bakalářského až po doktorské) se pak možný průchod studiem včetně parametrů nezbytné zahraniční mobility může významně proměňovat. V některých programech je předem stanoveno, na které vysoké škole student začíná studovat a kam poté pokračuje, v jiných programech si student může z partnerských škol ty, kde bude studovat, v závislosti na jemu dostupných možnostech vybrat. Vzhledem k této variabilitě je provoz každého takového programu podmíněn smluvní dohodou uzavřenou mezi všemi zapojenými vysokými školami. V tomto dokumentu jsou všechny tyto prvky předem specifikovány. Mezi ty patří kromě parametrů mobility i studijní nároky (převodníky známek, studijní plány) a ryze organizační formality, mezi které patří například i podoba diplomu a způsob jeho předání. Diplom bývá zpravidla společný, či vysoké školy udílejí své standardní diplomy s uvedením skutečnosti, že je udílejí právě v rámci společně realizovaného studijního programu.


Vzhledem k finančním nárokům mobility nejen studentů, ale i akademiků s sebou provoz těchto programů nutně nese zvýšené výdaje. Jejich hrazení lze částečně řešit i čerpáním grantové podpory, kterou prestižním a odborně excelentním konsorciím uděluje Evropská komise prostřednictvím každoročně vyhlašovaných veřejných souteží (Master Mundus, Horizon 2020 aj.).


Kolegium rektora v roce 2023 schválilo tento materiál, který klasifikuje nejbežnější typy společných studijních programů. Dokument popisuje specifika jednotlivých variant a preference Univerzity Karlovy při rozvoji této agendy.


Poslední změna: 22. duben 2024 11:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám