• Aktuality

Aktuality

28. května 2024

Univerzita Karlova hostila mezinárodní konferenci ke společným studijním programům

Na Univerzitě Karlově proběhla v pátek 17. května 2024 pod záštitou paní rektorky M. Králíčkové a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a pod vedením pana prorektora J. Poláka mezinárodní konference „Building Excellence in International Joint Study Programmes: Focus on the Czech Republic“.


Na konferenci se odborníci z České republiky i ze zahraničí podělili o své zkušenosti s implementací společných studijních programů a zajišťováním související grantové podpory.


Cílem akce bylo poskytnout účastníkům potřebné informace k danému tématu, sdílet praktické zkušenosti s implementací společných programů a usnadnit potenciální networking se zahraničními univerzitami.


Konference byla určena zástupcům českých i zahraničních veřejných i soukromých univerzit a dále všem, kteří se zabývají problematikou společných programů, ať už z hlediska jejich implementace, finanční podpory nebo propagace.


Akci zahájili paní rektorka M. Králíčková, pan prorektor J. Polák, dále JE velvyslanec Litvy L. Talat-Kelpša, zástupkyně velvyslance Slovenské republiky v Praze M. Neupauerová, zástupkyně vedoucí mise Velvyslanectví Estonska v Praze P. Laanpuu a ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze D. Quistorp.


Akce se účastnili zástupci více než 25 českých vysokých škol a dalších institucí včetně Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a DAAD Česká republika. Mezi zahraničními účastníky byli zástupci více než 25 vysokých škol a dalších institucí ze Slovenska, Velké Británie, Německa, Rakouska, Polska, Litvy, Estonska a Maďarska.


Podrobný program akce včetně jmen všech vystupujících naleznete zde.


Podrobnou reportáž z akce včetně fotek naleznete zde.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám