• Aktuality

Aktuality

8. prosince 2023

Na Univerzitě Karlově proběhlo mezinárodní setkání věnující se cotutelle

Na Univerzitě Karlově proběhlo v pátek 8. prosince pod záštitou paní rektorky M. Králíčkové a pod vedením pana prorektora J. Poláka mezinárodní setkání „Rozvoj cotutelle na UK“.


Setkání bylo určeno garantkám a garantům doktorských SP, proděkankám a proděkanům, ale také PhD školitelkám a školitelům, referentkám a referentům pro cotutelle a studujícím.


Hlavním cílem setkání bylo poskytnutí užitečných informací o doktorskému studiu pod dvojím vedením (cotutelle), představení možností podpory ze strany univerzity a přestavení možností dalšího rozvoje a spolupráce na mezinárodní úrovni. Setkání se také stalo užitečnou platformou ke sdílení zkušeností z oblasti cotutelle a navázání bližších kontaktů.


V rámci nabitého programu zazněl například příspěvek paní doktorky Heleny Reichlové působící na Fyzikálním ústavu AV ČR a na Technische Universität Dresden, která má bohaté zkušenosti jak s cotutelle studiem, tak s mezinárodní spoluprací na doktorské úrovni obecně. Na toto téma dále promluvil pan profesor Bernd Büchner (profesor na TU Dresden a ředitel na IFW Dresden). Účastníci si dále mohli poslechnout příspěvek Mgr. Barbory Boušové a Lenky Drugové z pracovního týmu DAAD IP Praha o možnostech finanční podpory skrze výzkumná stipendia DAAD a mnohé další příspěvky.


Více informací o setkání naleznete zde.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám