• Aktuality

Aktuality

8. listopadu 2023

Pozvánka na prosincovou akci Rozvoj cotutelle na UK


Srdečně Vás zveme na celouniverzitní setkání „Rozvoj cotutelle na UK“, které se uskuteční 8. prosince 2023 od 13 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina pod záštitou paní rektorky M. Králíčkové a pod vedením pana prorektora J. Poláka.


Hlavním cílem bude poskytnutí užitečných informací o doktorském studiu pod dvojím vedením disertační práce (známém pod francouzským názvem cotutelle), představení možností podpory ze strany RUK a možností dalšího rozvoje a spolupráce na mezinárodní úrovni.


Součástí programu bude příspěvek paní doktorky Heleny Reichlové působící na Fyzikálním ústavu AV ČR a na Technische Universität Dresden, která má bohaté zkušenosti jak s cotutelle studiem, tak s mezinárodní spoluprací na doktorské úrovni obecně. Na toto téma dále promluví pan profesor Bernd Büchner (profesor na TU Dresden a ředitel na IFW Dresden) a vedoucí kanceláře mezinárodních vztahů na TU Dresden pan Peter Rosenbaum. Účast nám dále přislíbily Mgr. Barbora Boušová a Lenka Drugová z pracovního týmu DAAD IP Praha, které promluví o možnostech finanční podpory skrze výzkumná stipendia DAAD.


Setkání by v neposlední řadě mělo být platformou ke sdílení zkušeností z oblasti cotutelle a navázání bližších kontaktů. Součástí setkání bude i občerstvení a neformální diskuze.


Vzhledem k omezené kapacitě Vlasteneckého sálu prosíme, abyste do 20. listopadu vyjádřili svůj zájem o účast skrze tento formulář. Následně Vaši účast potvrdíme. Na setkání bude taktéž možné se připojit on-line přes MS Teams.


Nabízíme též možnost nám položit dotazy či vložit komentáře týkající se cotutelle studia skrze následující formulář. Tyto dotazy, které můžete pokládat již nyní, se následně pokusíme zodpovědět v závěru samotné akce či individuálně e-mailem.


Těšíme se na setkání!

Mgr. Jan Potoček


Pozvánka a program ke stažení

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám