• Aktuality

Aktuality

2. února 2023

Projekt European Degree Label, kam se UK zapojila prostřednictvím svého členství v univerzitní alianci 4EU+, má za úkol zmapovat současné možnosti studia napříč univerzitami a zejména proces vydávání společných diplomů (Joint Degrees) celkem na 51 evropských univerzitách. Porovná takto propojené bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy i jednotlivé národní legislativy členských zemí v této oblasti a zaměří se na případné překážky, které hladkému souběhu studia na evropských univerzitách doposud bránily. Projekt chce usnadnit vydávání společných diplomů, v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Výstupem bude jednotná vize toho, jak by měl takový diplom vypadat a jaká kritéria by mezinárodní společné studijní programy měly naplnit, aby tento diplom mohly udělovat.


Projekt znamená novou úroveň spolupráce mezi vysokými školami v Evropě. Povede především ke zjednodušení vydávání společných diplomů a novým, vysoce kvalitním společným studijním programům. Jsem pevně přesvědčena, že to studentkám a studentům univerzit spojených ve 4EU+ přinese mnoho nových studijních výhod,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková.


Pilotní projekt financovaný Evropskou komisí nyní poběží po dobu jednoho roku a umožní zkoumat a testovat koncepci společného evropského diplomu (European Degree) také vnitrostátním orgánům – ministerstvům školství a akreditačním úřadům.


Univerzita Karlova zde ale není jen řadovým účastníkem. Do pilotní fáze byly vybrány dva Joint Degree programy právě z Univerzity Karlovy. Jde o studijní program MA European Politics and Society Václava Havla na Fakultě sociálních věd UK a European Joint Doctorate MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges na Filozofické fakultě UK.


Univerzita Karlova má v oblasti Joint Degrees stále lepší a lepší výsledky. Ze všech univerzit sdružených v 4EU+ máme nejvyšší počet Joint Degrees, teprve těsně za námi je Sorbonna,“ podtrhla výjimečné postavení UK v evropské alianci členka kolegia rektorky pro 4EU+ prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., která koordinuje tým UK a aliance 4EU+ zapojený do projektu.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám